«Het huidige cyberbeveiligingslandschap kan je een onveilig gevoel geven - er lijkt geen einde te komen aan de stroom van malware of criminele hacking»*

 

Bij freudiger IT security zorgen we er met onze expertise voor dat u zich weer veilig voelt.


Bedrijfsveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor verantwoordelijke besluitvormers, zoals IT-personeel en medewerkers van de afdelingen financiën, personeelszaken en controlling. 
Cyberrisico's kunnen bedrijven aanzienlijke financiële schade berokkenen. Bovendien is er vaak sprake van imagoschade. Alleen consequent handelen biedt uitkomst. 
freudiger IT security helpt bedrijven deze cyberrisico's te identificeren en proactieve maatregelen te nemen voor het hele bedrijf.  
Vulnerability Management is een belangrijk uitgangspunt voor het beveiligen van bedrijfskritische gegevens en systemen. freudiger IT security voert voor u gerichte en regelmatige IT-kwetsbaarheidsanalyses uit van IT-systemen en -applicaties, want selectief testen volstaat allang niet meer. Hiermee worden eventuele beveiligingslekken aan het licht gebracht, zodat deze onmiddellijk kunnen worden verholpen.
Als er bijvoorbeeld een inventarisatie of een migratie gepland staat, is een kwetsbaarheidsanalyse een must.
 
Met een IT SecTest door freudiger IT security wordt het IT-aanvalsoppervlak nauwkeurig in kaart gebracht. Dit omvat bijvoorbeeld de mate waarin IT-omgevingen zijn blootgesteld aan aanvallen vanaf het internet.
Heeft u een externe en/of interne inventarisatie op de planning staan en wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Wordt er een nieuwe omgeving geïmplementeerd? Een IT Security Check tijdens en na de implementatie of inventarisatie voorkomt onaangename consequenties.

Een van de belangrijkste beveiligingsaspecten waarmee systeembeheerders rekening moeten houden, is de configuratie van cloudservices. Cloud Security Audits verminderen de risico's bij identiteits- en toegangsbeheer, opslagservices, logging, monitoring- en waarschuwingsservices, evenals databaseservices.  
De jarenlange ervaring van freudiger IT security in het kiezen en inzetten van de juiste technieken en methoden vormt de basis voor onze analyses. Deze worden aangevuld met onze concrete aanbevelingen. 
Voor alle activiteiten rond de migratie naar de cloud en daarna raden wij een Cloud Security Audit aan.

Onze adviesservices omvatten ondersteuning bij: 
 • een aanstaande migratie naar de cloud;
 • de besluitvorming over de aanschaf van nieuwe software en/of hardware;
 • het opstellen van interne veiligheidsrichtlijnen.
   
 
 
 


Wij brengen uw cyberrisico's in kaart

 
 
 
De voordelen van externe ondersteuning door freudiger IT security zijn onder andere tijdsbesparing omdat er geen sprake is van toezegging van middelen en lagere kosten voor software-investeringen.  
freudiger IT security beschikt over de nodige knowhow die u niet hoeft op te bouwen. 
Daarbij komt de hoge kwaliteit van onze analyses en aanbevelingen, dankzij onze jarenlange ervaring en uitgebreide klantenkring. Wij maken altijd gebruik van de modernste technologie en houden rekening met alle huidige dreigingsscenario's.


Vulnerability Management: een neutrale kwetsbaarheidsanalyse 

Alleen door voortdurend te scannen op IT-kwetsbaarheden kunnen cyberrisico's voor IT-systemen en interne en externe assets (IT-middelen) worden opgespoord en verholpen, en kan het aantal beveiligingsincidenten worden verminderd.
De experts van freudiger IT security beschikken over de actuele kennis die nodig is om de kwetsbaarheden van interne en externe systemen (bijvoorbeeld webinterfaces) volledig in kaart te brengen.
De eindrapportage bevat geprioriteerde aanbevelingen die u onmiddellijk kunt oppakken en uitvoeren.

 

 Wij scannen uw interne en externe
 • web server
 • databaseserver
 • SaaS applicaties
 • verbindingspunten voor werken op afstand (VPN)
 • test- en productiesystemen
 • Websites en webshops
Wie als ondernemer verantwoord wil handelen, moet dergelijke elementaire veiligheidsmaatregelen nemen om het voortbestaan van uw bedrijf veilig te stellen.
Wij kunnen u onze benadering uitleggen aan de hand van het prototype Acme Medical B.V.

 

 


IT SecTest: uitgebreide beveiligingstests van bedrijfsnetwerken en -IT-systemen


 

 
Bedrijfsveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor verantwoordelijke besluitvormers, zoals IT-personeel en medewerkers van de afdelingen financiën, personeelszaken en controlling.
Bij een IT SecTest, ook wel penetratietest of pentest genoemd, vindt een uitgebreide veiligheidscontrole van bedrijfsnetwerken en -IT-systemen plaats. 
De IT SecTest van freudiger brengt het gehele IT-aanvalsoppervlak in kaart. De analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen moeten er onder meer voor zorgen dat klantgegevens, contracten met leveranciers en informatie over werknemers binnen het bedrijf blijven.  
De IT SecTest laat zien in welke mate IT-omgevingen zijn blootgesteld aan aanvallen vanaf het internet. Ransomware-aanvallen, datacorruptie, systeemuitval of productiestilstand moeten worden voorkomen. 
In overleg met de klant voert freudiger IT security gerichte digitale aanvallen uit om binnen te dringen in de te testen systemen en netwerken. Hiervoor kruipt freudiger IT security in de huid van een denkbeeldige cyberaanvaller en past verschillende methoden en technieken toe die ook door cybercriminelen worden gebruikt.  
De hieruit voortvloeiende rapportage bevat een analyse van het IT-aanvalsoppervlak. Een pragmatische aanbeveling om de vastgestelde kwetsbaarheden te verhelpen, toont alle betrokken partijen een efficiënte procedure om de risico's tot een minimum te beperken. 
Als u dit systematisch en consequent aanpakt, geeft u uw partners, klanten en werknemers het signaal dat u uw bedrijfsbeveiliging serieus neemt.


Cloud Security Audit: cloudbeveiliging garanderen 
Veel bedrijven vertrouwen hun gegevens toe aan een cloudprovider. De cloudprovider is verantwoordelijk voor de beveiliging van de cloudinfrastructuur. De cloudgebruiker, d.w.z. uw bedrijf, is verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van bedrijfsgegevens in de cloud.
Uw IT- of systeembeheerders staan voor diverse uitdagingen als het gaat om het waarborgen van cloudbeveiliging. Door een verkeerde configuratie van cloudservices kunnen aanvallers bijvoorbeeld toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Verkeerde configuraties kunnen zich voordoen op de volgende gebieden: identiteits- en toegangsbeheer, opslagservices, logging, monitoring- en waarschuwingsservices, databaseservices, bij verandering van cloud-integrator.
Cloudbeveiliging loopt vooral gevaar wanneer...

 

 • Wijzigingen in opties en instellingen worden aangebracht door de cloudprovider. Ze vergroten de complexiteit.
 • De cloudomgeving niet op de veiligste manier wordt geconfigureerd.
 • Knowhow van best practices en kennis van nieuwe ontwikkelingen ontbreken.
 
In de audit van freudiger IT Security Cloud worden alle configuratiekwetsbaarheden van de cloudinfrastructuur in kaart gebracht volgens CIS-benchmarks. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op best practices uit verschillende bedrijfstakken.
freudiger IT Security presenteert het resultaat van de analyse in een gesprek met de IT-managers en geeft advies over de uitvoering van de configuratiemaatregelen.
Na een overeen te komen periode controleert freudiger IT security of de in de aanbeveling genoemde kwetsbaarheden adequaat zijn verholpen.

**"Today’s cybersecurity landscape can impart a sense of precariousness – there appears to be no end to the deluge of malware or criminal hacking." De Cyber Defense Index 2022/23 van MIT Technology Review Insights

nl_NLNL